Վեդի համայնքում սահմանված տեղական տուրքերը և տեղական վճարները  (թ. համար) 

Վճարման ենթակա գումարի հաշվարկ 

Եկամտատեսակ
(Թույլտվություն)
Ա.Հաստատված
դրույքաչափը,
դրամ
Բ.Թույլտվության
ժամկետը*
Գ.Գործակիցը տվյալ գոտում Դ.Գործակից /օրինակ
մակերեսը 2 քմ,.../
Ե.Հաշվարկված
գումար, դրամ
(Ե=ԱxԲxԳxԴ)
Ընտրեք համապատասխան եկամտատեսակը
0

Դրույքաչափեր 

Տող Եկամտատեսակ ՀաշվեհամարՀաստատված
դրույքաչափ, դրամ
Վճարման
պարբերականություն
Օրենքով
նախատեսված
դրույքաչափերի
սահմանները, դրամ
 
1133 աա) Հիմնական շինությունների համար 0-300քմ ընդհ. մակ բնակելի տուն 90042500504915000Միանվագ  Ընտրել
1134 աբ) Ոչ հիմնական շինությունների համար 9004251023253000Միանվագ  Ընտրել
1135 բ) Համայնքի վարչական տարածքում շենքերի, շինությունների, քաղաքաշինական այլ օբյեկտների վերակառուցման, ուժեղացման, վերականգնման, արդիականացման աշխատանքներ (բացառությամբ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված` շինարարության թույլտվություն չպահանջվող դեպքերի) կատարելու թույլտվության համար 9004251022423000Միանվագ  Ընտրել
1136 գ) Համայնքի վարչական տարածքում շենքերի, շինությունների, քաղաքաշինական այլ օբյեկտների քանդման թույլտվության համար 9004251022265000Միանվագ  Ընտրել
1138 ե) Համայնքի տարածքում բացօթյա վաճառք կազմակերպելու թույլտվության համար 1քմ համար 900425102309350Օրական  Ընտրել
1139 զ) Համայնքի տարածքում հեղուկ վառելիքի, տեխնիկական հեղուկների, հեղուկացված գազերի մանրածախ առևտրի կետերում հեղուկ վառելիքի, տեխնիկական հեղուկների, հեղուկացված գազերի վաճառքի թույլտվության համար 900425102234200000Տարեկան  Ընտրել
1140 է) Համայնքի տարածքում առևտրի, հանրային սննդի, զվարճանքի, շահումով խաղերի և վիճակախաղերի կազմակերպման օբյեկտները, բաղնիքները (սաունաները), խաղատները ժամը 24.00-ից հետո աշխատելու թույլտվության համար 90042500009925000Տարեկան  Ընտրել
1142 թ) Համայնքի տարածքում արտաքին գովազդ տեղադրելու թույլտվության համար  750Ամսական  Ընտրել
1144 ի) Համայնքի տարածքում մարդատար տաքսու (բացառությամբ երթուղային տաքսիների) ծառայություն իրականացնելու թույլտվության համար 90042510229110000Տարեկան  Ընտրել
1145 լ) Թանկարժեք մետաղներից պատրաստված իրերի մանրածախ առուվաճառքի թույլտվության համար 90042510228350000Տարեկան  Ընտրել
1153 բ) Նոտարական գրասենյակների կողմից նոտարական ծառայություններ կատարելու, նոտարական կարգով վավերացված փաստաթղթերի կրկնօրինակներ տալու, նշված մարմինների կողմից գործարքների նախագծեր և դիմումներ կազմելու, փաստաթղթերի պատճեններ հանելու և դրանցից քաղվածքներ տալու համար 9004251021504500Տարեկան  Ընտրել
1351 Մրցույթներ, աճուրդներ կազմակերպելու, մասնակցության վճար 9004251021015000Միանվագ  Ընտրել
1352. Աղբահանության վճար(Վեդի) 900425102333150Ամսական  Ընտրել
1134Ա Մինչև 20քմ մակ. շին. թույլ. համար  3000Միանվագ3000 Ընտրել
1134Բ 20քմ և ավելի քմ մակերեսով շինարար. թույլ. համար 9004251023255000Միանվագ5000 Ընտրել
1137Ա դա) Ոգելից խմիչքի վաճառքի թույլտվություն / 200-500քմ/  36000Եռամսյակային  Ընտրել
1142Ա թթ) Համայնքի տարածքում արտաքին գովազդ տեղադրելու թույլտվության համար մինչև 20 տոկոս  2000Ամսական  Ընտրել
1142Դ թբ)այլ գովազդ 9004251022591500Ամսական  Ընտրել
1346 Վեդի համայնքի Գեղարվեստի դպրոց 9004250045622000Ամսական  Ընտրել
1146 Խանութներում, կրպակներում տեխնիկական հեղուկների վաճառքի թույլտվության համար  30000Տարեկան  Ընտրել
1137Գ դա) Ոգելից խմիչքի վաճառքի թույլտվությունից / մինչև 26 քմ - 50քմ/  10400Եռամսյակային  Ընտրել
1137Դ դա) Ոգելից խմիչքի վաճառքի թույլտվությունից / 51քմ - 100 քմ/  13400Եռամսյակային  Ընտրել
1137Ե դա) Ոգելից խմիչքի վաճառքի թույլտվությունից / 100-ից մինչև 200 քմ /  22000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Զ դա) Ոգելից խմիչքի վաճառքի թույլտվությունից / 501քմ և ավել/  60000Եռամսյակային  Ընտրել
1137է դբ) Ծխախոտի վաճառքի թույլտվության համար/մինչև 26քմ/  4500Եռամսյակային  Ընտրել
1137Ը դբ) Ծխախոտի վաճառքի թույլտվության համար /50-ից մինչև 100քմ համար/  13400Եռամսյակային  Ընտրել
1137Թ դբ) Ծխախոտի վաճառքի թույլտվության համար /100-ից մինչև 200քմ համար/  22000Եռամսյակային  Ընտրել
1137ժ դբ) Ծխախոտի վաճառքի թույլտվության համար / մինչև 200-ից մինչև 500քմ համար/  36000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Ի դբ) Ծխախոտի վաճառքի թույլտվության համար / 501 և ավել քմ համար/  60000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Լ դ) Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների իրացման թույլտվության համար / մինչև 26 քմ համար/  3500Եռամսյակային  Ընտրել
1137Խ դ) Համայնքի տարածքում ծխախոտի իրացման թույլտվության համար /26 քմ-ից մինչև 50 քմ/  10400Եռամսյակային  Ընտրել
1137Ծ դ) Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների և ծխախոտի իրացման թույլտվության համար /51 քմ-ից մինչև 100 քմ/  13000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Կ դ) Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների և ծխախոտի իրացման թույլտվության համար /101 քմ-ից մինչև 200 քմ/  20000Եռամսյակային  Ընտրել
1141Ա Հանրային սննդի կազմակերպման եվ իրացման թույլտվություն /մինչև 26 քմ-ի համար/  5000Եռամսյակային  Ընտրել
1141Բ Հանրային սննդի կազմակերպման եվ իրացման թույլտվություն ոչ հիմնական շինությունների համար /26-ից մինչև 50 քմ -ի համար/  2000Եռամսյակային  Ընտրել
1141Գ Հանրային սննդի կազմակերպման եվ իրացման թույլտվություն /50-ից մինչև 100 քմ -ի համար/  4000Եռամսյակային  Ընտրել
1141Դ Հանրային սննդի կազմակերպման եվ իրացման թույլտվություն /100-ից մինչև 200 քմ -ի համար/  6000Եռամսյակային  Ընտրել
1141Է ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՍՆՆԴԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԵՎ ԻՐԱՑՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ //200-ից մինչև 500 քմ -ի համար/հիմնական շինությունների ներսում  20500Եռամսյակային  Ընտրել
1141Ե Հանրային սննդի կազմակերպման եվ իրացման թույլտվություն /200-ից մինչև 500 քմ համար/  10000Եռամսյակային  Ընտրել
1141Զ Հանրային սննդի կազմակերպման եվ իրացման թույլտվություն /500քմ և ավել/ոչ հիմնական շինության ներսում  16000Եռամսյակային  Ընտրել
1141Թ հանրային սննդի կազմակերպում /100-ից մինչև 200 քմ -ի համար/ հիմանկան շինության ներսում  15500Եռամսյակային  Ընտրել
1141Ժ Հանրային սննդի կազմակերպման եվ իրացման թույլտվություն /50-ից մինչև 100 քմ-ի համար/ հիմնական շինության ներսում  10500Եռամսյակային  Ընտրել
1141Ի Հանրային սննդի կազմակերպման եվ իրացման թույլտվություն /26-ից մինչև 50 քմ -ի համար/  7000Եռամսյակային  Ընտրել
1141Խ Հանրային սննդի ծառայություն մատուցող անձանց տվյալ օբյեկտին հարակից տարածքում սեզոնային առևտուր 1քմ համար  10000Միանվագ  Ընտրել
1343 Նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն(Վեդի1) 9004250024837000Ամսական0 Ընտրել
1344 Վեդի համայնքի Երաժշտական դպրոց 9004250024915000Ամսական500-5000 Ընտրել
1345 Վեդի համայնքի Մարզադպրոց 9004250045541000Ամսական  Ընտրել
1147 - համայնքների անվանումները ֆիրմային անվանումներում օգտագործելու թույլտվության համար 900425005031100000Տարեկան  Ընտրել
1141Ը 501 և ավել քմ ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի օբյեկտի համար հիմնական շինությունների ներսում  30500Եռամսյակային  Ընտրել
1351Բ Համայնքի տարածքում շինարարության արտաքին տեսքը փոփոխող վերակառուցման աշխատանքներ կատարելու հետ կապված տեխնիկական պայմաններ մշակելու և հաստատելու, ավարտված շինարարության շահագործումը փաստագրելու համար` տեղական ինքնակառավարման մարմնի մատուցած ծառայությունների դիմաց փոխհատուցման վճար 9004250046465000Միանվագ  Ընտրել
1139Հ Խանութներում, կրպակներում տեխնիկական հեղուկների վաճառքի թույլտվության համար 90042510237460000Տարեկան  Ընտրել
1139Ֆ  30000Տարեկան  Ընտրել
1133Ա աա) Հիմնական շինությունների համար 200-500քմ  30000Միանվագ  Ընտրել
1133Բ աա) Հիմնական շինությունների համար 500-1000քմ ընդ. մակ.  50000Միանվագ  Ընտրել
1133Գ աա) Հիմնական շինությունների համար 1000-3000քմ ընդ. մակ.  50000Միանվագ  Ընտրել
1133Դ աա) Հիմնական շինությունների համար 3000ից և ավել քմ ընդ. մակ.  100000Միանվագ  Ընտրել
1134Գ Չի նախատեսվում կցակ, վերնակառույցներ, շենքի գաբարիտային չափերի փոփոխություն  3000Միանվագ3000 Ընտրել
1140Ա է) Համայնքի տարածքում առևտրի, հանրային սննդի, զվարճանքի, շահումով խաղերի և վիճակախաղերի կազմակերպման օբյեկտները, բաղնիքները (սաունաները), խաղատները ժամը 24.00-ից հետո աշխատելու թույլտվության համար  25000Տարեկան  Ընտրել
1140Բ է) Համայնքի տարածքում առևտրի, հանրային սննդի, զվարճանքի, շահումով խաղերի և վիճակախաղերի կազմակերպման օբյեկտները, բաղնիքները (սաունաները), խաղատները ժամը 24.00-ից հետո աշխատելու թույլտվության համար  50000Տարեկան  Ընտրել
1140Գ է) Համայնքի տարածքում առևտրի, հանրային սննդի, զվարճանքի, շահումով խաղերի և վիճակախաղերի կազմակերպման օբյեկտները, բաղնիքները (սաունաները), խաղատները ժամը 24.00-ից հետո աշխատելու թույլտվության համար  200000Տարեկան  Ընտրել
1140Դ է) Համայնքի տարածքում առևտրի, հանրային սննդի, զվարճանքի, շահումով խաղերի և վիճակախաղերի կազմակերպման օբյեկտները, բաղնիքները (սաունաները), խաղատները ժամը 24.00-ից հետո աշխատելու թույլտվության համար  500000Տարեկան  Ընտրել
1140Ե է) Համայնքի տարածքում առևտրի, հանրային սննդի, զվարճանքի, շահումով խաղերի և վիճակախաղերի կազմակերպման օբյեկտները, բաղնիքները (սաունաները), խաղատները ժամը 24.00-ից հետո աշխատելու թույլտվության համար  250000Տարեկան  Ընտրել
1140Զ է) Համայնքի տարածքում առևտրի, հանրային սննդի, զվարճանքի, շահումով խաղերի և վիճակախաղերի կազմակերպման օբյեկտները, բաղնիքները (սաունաները), խաղատները ժամը 24.00-ից հետո աշխատելու թույլտվության համար  100000Տարեկան  Ընտրել
1142Բ թթ) Համայնքի տարածքում արտաքին գովազդ տեղադրելու թույլտվության համար մինչև 20 տոկոս 9004251170673500Ամսական  Ընտրել
1142Գ թ) էլեկտրոնային էկրանների վրա տեղադրվող արտաքին գովազդ  3000Ամսական  Ընտրել
1142Ե դատարկ գովազդային վահանակների համար  187.5Ամսական  Ընտրել
1352Ա Աղբահանության վճար(Տափերական) 900425000032150Ամսական  Ընտրել
1352Բ Աղբահանության վճար(Փոքր Վեդի) 900425130219150Ամսական  Ընտրել
1352Գ Աղբահանության վճար(Լուսառատ) 900425104107150Ամսական  Ընտրել
1352Դ Աղբահանության վճար(Ոսկետափ) 900425109189150Ամսական  Ընտրել
12

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳՈՏԻՆԵՐ
ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ «ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐԻ ԵՎ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ